Universitat Rovira i Virgili

Cobertura sanitària

Qualsevol estudiant que vingui a la URV ha d'estar cobert per una assegurança mèdica.

Si ets ciutadà espanyol o estranger amb autorització de residència en el territori espanyol, has de tenir una assegurança sanitària vàlida a Tarragona (Sistema Nacional de Salut o mútua privada).

Si ets ciutadà d'un estat membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, i tens dret a la cobertura de la seguretat social del teu país, pots sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE), davant  les autoritats corresponents de sanitat pública del teu país d'origen.

Si ets ciutadà d'un país de fora de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, has de preguntar si existeix un acord entre el sistema de seguretat social del teu país i Espanya (aquest és el cas d'alguns països de l'Amèrica Llatina). Si aquest acord existeix, pots obtenir un document de les autoritats corresponents del teu país autoritzant-te a rebre assistència mèdica gratuïta a Espanya.

Si el teu cas no es correspon amb cap dels anteriors o no pots obtenir el document de les autoritats pertinents del teu país d'origen, abans de venir caldrà que contractis una assegurança mèdica privada que cobreixi tota la teva estada a Tarragona.