Universitat Rovira i Virgili

Calendari de seguiment

Per tal de poder continuar amb els estudis de doctorat, els alumnes matriculats hauran de realitzar el Document d'Activitats del Doctorand (DAD) cada curs acadèmic i presentar-lo telemàticament a través de la Plataforma SAD en els períodes corresponents a la primera i/o segona convocatòria.

Consulta aquí el calendari d'avaluació del DAD per al curs acadèmic 2017-18.

Accés al SAD