Universitat Rovira i Virgili

Preus

Preus i taxes de matrícula

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula cada curs acadèmic. El curs comença durant el mes d'octubre i finalitza al mes de setembre de l'any següent.

Els continguts dels programes de doctorat no s'estructuren en crèdits ECTS, de manera que la matrícula es fa pel concepte de tutoria de tesi.

La matrícula de doctorat inclou, a més de la tutoria de tesi, les taxes administratives i l'assegurança obligatòria.

Primer curs acadèmic Titulació d'accés                    Import aprox.                   
  Titulació de màster espanyola 548€
  Titulació de màster extranjera 766€*
Segon curs acadèmic i sucessius Totes les titulacions 548€

​* Els estudiants amb titulació estrangera han de tenir en compte que en la primera matrícula s'aplica la Taxa de trajectòria acadèmica per als titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers, de 218,15 € per al curs 2016-17.

Per a més informació sobre exempcions i detall dels conceptes inclosos en la matrícula, podeu consultar aquest enllaç.

Si per indicació de la comissió acadèmica el doctorand o doctoranda ha de de cursar complements de formació, ha de tenir en compte que es comptabilitzen en crèdits ECTS, ja que acostumen a ser assignaures de màster. S'ha d'abonar l'import de la matrícula d'acord amb el preu del crèdit del màster.