Universitat Rovira i Virgili

Tràmits legals per a alumnes internacionals

Estudiants de fora de l'UE

Si ets estudiant de fora de la Unió Europea (UE), de l'EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa, per poder estar legalment a Espanya més de 90 dies, necessites obtenir l'autorització d'estada per a estudis, que t'autoritzarà a quedar-te a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, a més a més, podràs viatjar, en cas que ho desitgis, dins la UE i els països que tenen firmats convenis amb Espanya o la UE per la lliure circulació de persones.

Tràmits a realitzar per la teva estada per estudis: 

ABANS DE LA TEVA ARRIBADA: Visat d'Estudis

Abans d'arribar a Espanya has de tramitar el "visat d'estada per estudis" en els consolats d'Espanya del teu país d'origen o residència legal. Pots consultar el consolat corresponent a la web del Ministeri d'Assumptes Exteriors espanyol.

DURANT EL PRIMER MES DES DE LA TEVA ENTRADA EFECTIVA: TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger)

Si la teva estada autoritzada té una duració superior a 6 mesos, hauràs de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger en el termini d'un mes des de la teva entrada efectiva a Espanya.

Has de fer la sol·licitud directament a la comissaria de policia.

Més informació:

DOS MESOS ABANS QUE ET CADUQUI LA TEVA TARGETA: Renovació

La targeta té una vigència d'un any i és renovable si els teus estudis tenen continuïtat.

Pots realitzar el tràmit de renovació amb una antelació màxima de dos mesos i, en tot cas, abans que aquesta caduqui.

Més informació:

SI HAS DE VIATJAR I LA TEVA TARGETA ESTÀ CADUCADA: Autorització de Retorn

Si has de sortir d'Espanya i la teva targeta està en procés de renovació, pots sol·licitar una autorització que et permeti tornar a entrar al país, sempre que la teva targeta ja hagi caducat. Aquesta autorització et permet sortir i tornar a entrar al país en un termini de 90 dies.

Aquesta autorització s'ha de tramitar directament a la comissaria de Policia, a través de cita prèvia:

SI DURANT ELS TEUS ESTUDIS VOLS TREBALLAR: Autorització de Treball

Si durant la teva estada has de realitzar pràctiques en entitats públiques o privades no laborals que formen part del pla d'estudis pel que se t'ha atorgat l'autorització d'estada i que es produeixen en el marc de convenis de col·laboració entre aquestes entitats i la URV, no serà necessari que tramitis cap autorització de treball.

Fora d'aquest cas, si vols compaginar estudis i feina (per compte pròpia o aliena) sí que es necessita una autorització de treball.

Més informació sobre els documents necessaris i el procediment de sol·licitud:

Estudiants de l'UE

Si ets d'un Estat membre de la Unió Europea tens dret a la lliure circulació i residència a Espanya.

De totes maneres, tots els ciutadans comunitaris que resideixin a Espanya per un període superior a 3 mesos, tenen l'obligació de sol·licitar la seva inscripció en el Registre Central d'Estrangers. Aquesta inscripció suposarà l'expedició d'un certificat de registre i inclourà un número d'identificació d'estranger (NIE).

Per a tramitar-la t'hauràs de dirigir a la Comissaria de Policia de la localitat on resideixis.

Per a més informació, visita la web del Ministeri de l'Interior o contacta amb el Centre Internacional de la URV.