Universitat Rovira i Virgili

Competències bàsiques

Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició de les següents competències bàsiques:

De la mateixa manera, l'obtenció del títol de Doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. Els doctors hauran adquirit les següents capacitats i destreses personals per: