Universitat Rovira i Virgili

Sortides professionals

S'estableixen diferents àrees de treball per a les persones que obtinguin la titulació, que estaran formades i preparades per treballar en funció de l'àrea de recerca:

1. Història

a. Professionals en història, sociologia, ciències polítiques i jurídiques, humanitats, història de l'art; docència; gestió cultural; arxius i patrimoni.

b. Professionals i investigadors capacitats per detectar, analitzar i dinamitzar els factors socioculturals, polítics, econòmics i històrics, externs i interns, que intervenen en els processos de desenvolupament de les societats africanes a Àfrica i a Europa.

c. Conservadors i restauradors en institucions públiques privades responsables de la conservació i restauració del patrimoni cultural.

d. Tècnics especialistes i gestors de la informació, la documentació i divulgació en empreses i institucions en l'àmbit de la conservació i restauració del patrimoni.

e. Experts en cultura musical, gestió en la indústria discogràfica, d'auditoris, teatres o altres espais culturals; crítica i divulgació musical en els mitjans de comunicació, estudi i recuperació del patrimoni musical; coordinació de l'edició musical; museografia musical, i organització d'esdeveniments artístics multidisciplinaris.

f. Investigadors universitaris.

2. Lingüística i llengua

a. Responsables de les aules d'acolliment (espanyol) en centres de primària i secundària.

b. Mediadors culturals.

c. Professionals del món del turisme.

d. Correctors i assessors lingüístics.

i. Planificadors i gestors lingüístics.

f. Gestors de textos en el treball editorial.

g. Traductors d'anglès/espanyol/anglès.

h. Docents d'espanyol o anglès en centres d'ensenyament de llengua a l'Estat espanyol o de l'estranger.

i. Lectorat espanyol o anglès a les universitats estrangeres.

j. Gestors lingüístics en l'àmbit de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals i de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

k. Treballadors administratius en empreses multinacionals.

l. Gestors del multilingüisme.

m. Investigadors universitaris.

3. Literatura

a. Crítics literaris de divulgació i especialitats.

b. Gestors culturals del patrimoni literari, escrit i oral.

c. Docents universitaris d'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes, hispàniques o angleses.

d. Creador artístic: poesia, narrativa, teatre, assaig, guionatge, prosa periodística, etc.

e. Investigadors universitaris.