Universitat Rovira i Virgili

Selecció del grup i línia de recerca

Grups d'investigació implicats al programa de doctorat d'Estudis Humanístics


Línies de recerca del programa

La recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres cobreix un camp transversal, interdisciplinari i multidimensional, de manera que facilita l'exploració d'àmbits relacionats amb l'aplicació de la lingüística, entre altres ciències, a aquesta parcel·la del saber.

Línies de recerca 

La recerca en història i en història de l'art ofereix possibilitats molt variades i plurals per als estudiants que vulguin treballar en aquesta matèria. Hi conflueixen diverses àrees de coneixement com són la història medieval, la història contemporània, la història de l'art, la història de la ciència i la ciència política.

Línies de recerca 

La recerca en literatura cobreix un ampli espectre de les escoles de pensament, teories i metodologies de més rellevància científica en les àrees de coneixement implicades. Abasta des del coneixement de la gran tradició clàssica grecollatina fins a àmbits contemporanis com els estudis de gènere, feminisme i estudis culturals.

Línies de recerca 

La recerca en lingüística abasta diverses facetes de la lingüística teòrica, la lingüística aplicada i la lingüística formal, de manera que aglutina línies d'investigació noves i rellevants en aquest àmbit, d'acord amb una disciplina que es troba en canvi constant, tant en els fonaments teòrics com en les aplicacions.

Línies de recerca 

Línies de recerca 

Línies de recerca 

El primer pas, un cop hagis escollit la línia de recerca que t'interessa dins del Programa, és contactar amb la coordinació acadèmica per sol·licitar la teva admissió. La coordinació t'assignarà provisionalment la línia de recerca i un tutor que haurà de signar l'Acord previ d'acceptació com a futur director de tesi doctoral.