Universitat Rovira i Virgili

Matrícula

Després de rebre l'admissió en un programa de doctorat has de signar un document de compromís entre la universitat, tu mateix com a doctorand o doctoranda, el tutor o tutora i el director o directora de tesi, i t'has de matricular anualment en concepte de tutela acadèmica.

La matrícula de doctorat a la URV es realitza en línia, a través de la secció Automatrícula del web. Has de tenir en compte que no et podràs matricular si no has presentat tota la documentació d'admissió:

En els documents acreditatius ha de constar que la situació que justifica l'exempció és vigent en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica. Aquests documents han de ser enviats, escanejats, a automatricula(ELIMINAR)@urv.cat.