Universitat Rovira i Virgili

Admissió

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estudis Humanístics és la responsable de resoldre les sol·licituds d'admissió dels estudiants al programa de doctorat d'acord amb els criteris generals i específics d'aquest.

La Comissió es reuneix periòdicament. Segons la data en què facilitis la documentació d'accés, la Comissió Acadèmica valorarà la teva sol·licitud. Un cop es resolgui la sol·licitud d'admissió rebràs un correu electrònic informant-te de la teva admissió o exlusió del Programa, així com de la data de reunió amb el teu tutor/a, que has de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

La Universitat Rovira i Virgili convocarà un període únic d'admissió, en el qual poden participar els candidats que compleixin els requisits generals i específics d'accés, així com també aquells aspirants que, sense complir-los, prevegin fer-ho en el moment d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

Els candidats, en el moment de formalitzar la sol·licitud d'admissió, hauran de presentar la documentació acreditativa de tots aquells extrems que hagin de ser valorats.