Universitat Rovira i Virgili

Objectius formatius

L'objectiu del Doctorat en Estudis Humanístics és formar investigadors d'alt nivell dins de l'àmbit de les Ciències Humanes, tant en la recerca bàsica com en l'aplicada.

El programa té com a finalitat que el doctorand adquireixi i desenvolupi una competència àmplia i profunda de les diferents capacitats analítiques i metodològiques, que li permetin desenvolupar una recerca de qualitat. Alhora es pretén que els doctorands adqureixin les habilitats necessàries perquè puguin participar satisfactòriament en els diversos fòrums on hagin d'exposar els resultats de la seva activitat investigadora. Aquesta formació s'orienta cap a línies de recerca existents als grups de recerca vinculats bàsicament a la Facultat de Lletres, en col·laboració amb grups i departaments d'altres universitats nacionals i internacionals.

Els estudis del Doctorat en Estudis Humanístics inclouen l'elaboració i la presentació de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca en l'àmbit de les ciències humanes.

D'altra banda, es pretén seleccionar el millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor per a les necessitats del sistema de recerca i innovació sòlida a llarg termini, és a dir, formar els estudiants amb el talent i les competències necessàries en el futur del sistema de recerca i innovació.