Universitat Rovira i Virgili

Requisits d'accés

A banda de comptar amb un director de tesi, per accedir als estudis de doctorat és necessari tenir formació universitària oficial de Grau i Màster o els seus equivalents.

Les vies d'accés al doctorat són les següents, segons el país d'estudi:

Estudiants que han cursat els estudis d'accés a la URV o en universitats espanyoles:

Has de complir un dels següents requisits:

Si tens una titulació de la URV anterior als ECTS; consulta quants crèdits computa cada titulació

Altres titulacions que donen accés al doctorat:

Estudiants que han cursat els estudis d'accés en institucions estrangeres d'educació superior dins de l'EEES:

Estudiants que han cursat els estudis d'accés en institucions estrangeres d'educació superior fora de l'EEES: