Universitat Rovira i Virgili

Menció internacional en el títol de Doctor

Els doctorands que vulguin sol·licitar la menció de doctor o doctora internacional per al seu títol han de complir uns requisits i la normativa vigent.

Així mateix, ho hauran de fer constar en el moment de sol·licitar el dipòsit de la tesi presentant la documentació establerta a aquest efecte.

Aquesta menció és aplicable als títols de doctor o doctora de tesis defensades i matriculades en programes de doctorat regulats pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, i el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

El títol de Doctor podrà incloure en el seu advers la menció "Doctorat internacional" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

La tesi ha d'estar defensada a la URV o a una de les institucions de recerca afiliades. En el cas de programes de doctorat conjunts, la tesi ha de ser defensada en alguna universitat participant o respectant les estipulacions del conveni acordat. 

Consulteu la sol·licitud de la Menció europea o internacional en el títol de doctor o doctora