Universitat Rovira i Virgili

Mobilitat

Des del Programa d'Estudis Humanístics, recomanem als estudiants de doctorat que realitzin una estada de mobilitat a fi de cursar una part dels estudis en una altra universitat i obtenir-ne reconeixement acadèmic.

La mobilitat implica estades fora dels àmbits institucionals de la URV, preferentment estades fora d'Espanya en institucions d'ensenyament superior, en centres d'investigació de prestigi en l'àmbit de la disciplina o amb els quals existeixin acords d'intercanvi consolidats, cursant activitats o realitzant treballs d'investigació. En el cas que l'estada sigui de 3 mesos i la institució o institucions de destí estrangeres, el doctorand podrà optar a la Menció Internacional en el títol de Doctor.

La mobilitat implica com a mínim l'assistència a congressos nacionals o internacionals, seminaris, workshops o altres activitats que suposin el desplaçament de l'estudiant i la seva integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit científic o afins.

Es recomana fer una estada a l'estranger en qualsevol moment del període de formació, tot i que és preferible realitzar-la durant l'últim any dels estudis de doctorat, és a dir, durant el tercer any per als estudiants a temps complet o durant el cinquè per als estudiants a temps parcial.

L'estada i/o activitats han de ser avalades pel director/a i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s'incorporaran al Document d'Activitats del Doctorand, d'acord amb els procediments de seguiment establerts.

Per als tràmits de mobilitat, contacteu amb l'International Center de la URV.