Universitat Rovira i Virgili

Convenis de la URV en l'àmbit del doctorat

L'Escola de Postgrau i Doctorat té la missió de vetllar per la qualitat dels seus programes de doctorat. En aquest sentit, són fonamentals les aliances interinstitucionals i les cooperacions, tant a nivell territorial com internacional.

Dins de l'àmbit del doctorat, s'estableixen diferents tipus de convenis, depenent de la seva finalitat i del tipus d'institució col·laboradora.

Últim conveni: Ministeri d'Educació del Perú

El govern del Perú ha inclòs la URV en el Programa de beques Presidente de la República del Perú, per fer màsters i doctorats. Podran venir a estudiar joves peruans amb bon currículum i pocs recursos econòmics.

Podeu consultar tots els convenis signats per la URV al següent enllaç

Tipus de convenis

Conveni entre dues universitats que permet obtenir una doble titulació de màster, fonamentada en l'elevada afinitat de continguts i competències entre tots dos plans d'estudis. Els estudiants que vulguin optar a una doble titulació de màster universitari han de cursar part dels crèdits a la URV i part a la universitat col·laboradora.

Conveni entre dues o més institucions per establir un programa de doctorat interuniversitari que permet obtenir una única titulació per totes les universitats participants.

Conveni entre dues escoles de doctorat que estableix la voluntat de promoure actuacions en qualsevol dels àmbits relacionats amb la formació doctoral on es detectin oportunitats de cooperació mútua.

Conveni entre dues universitats que estableix la voluntat de cooperació entre les dues institucions en l'àmbit de doctorat.

Conveni entre la URV i una empresa, on el doctorand/a desenvolupa la seva tesi doctoral sobre un projecte estratègic de l'empresa.

Conveni entre la URV i una institució estrangera que estableix algun tipus de col·laboració en l'àmbit de doctorat (Museus, Centres de Recerca, etc).

Com puc establir un conveni?

  1. Cal contactar amb les institucions col·laboradores i iniciar les negociacions sobre el tipus de col·laboració que es vol dur a terme.
  2. Un cop decidit quin tipus de col·laboració es vol establir i les característiques principals de l'acord, cal formalitzar-lo mitjançant un conveni. A la Intranet de la URV podeu trobar diferents models estandarditzats de conveni.
  3. Cal contactar amb l'Escola de Postgrau i Doctorat perquè tramiti la revisió i signatura del conveni.

Podeu contactar amb convenisepd(ELIMINAR)@urv.cat o trucar al 977 25 78 93 per saber com establir col·laboracions, quin model de conveni s'adequa a un acord que ja heu establert, o qualsevol altra consulta sobre convenis en l'àmbit de doctorat.