Universitat Rovira i Virgili

Activitats formatives

L'activitat essencial del doctorand és la recerca i, en aquest sentit, els programes de doctorat també ofereixen activitats formatives per complementar-ne els estudis.

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals

A més de les activitats formatives transversals, el programa de doctorat preveu un seguit d'activitats formatives específiques, en defineix l'organització temporal i el caràcter (optatives i obligatòries) .

Les activitats formatives del programa són de tres tipus:

  1. Les organitzades per l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV.
  2. Les organitzades per la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  3. Les organitzades pels grups de recerca que participen en el programa de doctorat.

Els directors de tesi del programa de doctorat orientaran els estudiants sobre les activitats que hauran de fer segons les seves necessitats i els interessos acadèmics.

El programa de doctorat es pot fer íntegrament a la URV o a distància, si així es convé amb el director o directora de la tesi. No obstant això, la mobilitat suposa un valor afegit a la formació doctoral, per la qual cosa sol ser recomanable fer alguna estada de recerca a l'estranger.

Cal destacar que si el doctorand o doctoranda fa una estada de recerca fora de l'Estat espanyol per un període mínim de tres mesos i es compleixen els requisits que estableix el Reial decret 99/2011, podrà optar al títol de doctor o doctora amb menció internacional.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat