Universitat Rovira i Virgili

Coordinació i Comissió Acadèmica

Coordinadora del Programa

Comissió Acadèmica del Programa

Dr. Ramón Arnabat Mata (president)

     

Dra. M. Dolores Jiménez López (secretària)

     

Dra. Diana Gorostidi

     

Dra. M. Isabel Oltra Massuet

     

Dra. Marta Serrano Coll

     

Dra. Maria Bonet Donato

     

Suport administratiu

Sra. Dúnia Munné Forgas