Universitat Rovira i Virgili

*Els camps són obligatoris

Si us plau, ompliu aquest formulari amb les vostres dades:

La modalitat A és optativa: hi pot participar qualsevol doctorand/a del Programa o bé d’altres universitats que presenta una parte de la seva tesi. La presentació pot durar un màxim de 15 minuts més 5 minuts de preguntes.

La modalitat B correspon a l’activitat formativa obligatòria per als doctorands/es del Programa de Doctorat d’Estudis Humanístics que s’han matriculat a partir del curs 2021-22. La presentació pot durar un màxim de 20 minuts més 10 minuts de preguntes. El/la director/a de la tesi haurà d’emetre un informe de la presentació del/de la doctorand/a. El/la doctorand/a haurà d’assitir un mínim del 80% a les sessions de les Jornades del Doctorand en què és avaluat/da.